Nhằm giảm thiểu chi phí cho vấn đề đóng gói, vận chuyển, inyeuthuong.com đưa ra mô hình vận hành Print On Demand (POD) như sau:

MÔ HÌNH VẬN HÀNH PRINT ON DEMAND (POD) TẠI INYEUTHUONG.COM

Tuy nhiên, bạn có nếu có nhu cầu, chúng tôi vẫn sẽ vận chuyển sản phẩm cho bạn và chính bạn sẽ giao đến khách hàng.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DÀNH CHO POD TẠI INYEUTHUONG.COM:

inyeuthuong.com hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:

1. Phương thức Khách Hàng thanh toán trả trước trực tuyến cho shop:

Lưu ý: Ở phương thức thanh toán này, bạn có thể chọn inyeuthuong.com gửi hàng trực tiếp cho khách hàng hoặc chúng tôi sẽ gửi hàng cho bạn và bạn trực tiếp giao hàng đến cho khách hàng.

2. Phương thức Khách Hàng thanh toán COD: